Day 12: #100HappyDays
Midnight Yakult Madness

Nakakahiya mang aminin, I am a secret camel dressed in girly garb.

yakult

At mahal na mahal ko itong discovery ni Dr. Minoru Shirota. Masarap talagang tumungga ng beneficial micro-organisms lalo na kapag madaling-araw at tulog na lahat ng nagsimba sa palaspas.

Yung isang buong plastic bag na limang piraso yung ira-raid ko sa fridge ngayon. 🙂 <3 Saya! <3